(1)
Zaharuddin, M.; Pradana, F.; Brata, K. C. Pengembangan Sistem Penilaian Santri Terpadu Di Al-Izzah Leadership School Berbasis Web. J-PTIIK 2020, 4, 3978-3986.