[1]
A. Kinanti, L. Fanani, dan H. M. Az-Zahra, “Perancangan User Experience Aplikasi Pencarian Jasa Tutor Bimbingan Belajar menggunakan Metode Human-Centered Design”, J-PTIIK, vol. 6, no. 8, hlm. 3693–3700, Agu 2022.