[1]
M. Zaharuddin, F. Pradana, dan K. C. Brata, “Pengembangan Sistem Penilaian Santri Terpadu di Al-Izzah Leadership School berbasis Web”, J-PTIIK, vol. 4, no. 11, hlm. 3978–3986, Okt 2020.